ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ตำแหน่งเลขที่ S4200138 และ S4200139 (Announcement from the Faculty of Education, Chiang Mai University. List of Applicants Eligible for Position: Foreign Demonstration School Teachers no. S4200138 and S4200139)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2565
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 91 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต  ตำแหน่งเลขที่ S4200138 และ S4200139 (Announcement from the Faculty of Education, Chiang Mai University. List of Applicants Eligible for Position: Foreign Demonstration School Teachers no. S4200138 and S4200139)

       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต  ตำแหน่งเลขที่ S4200138 และ S4200139 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)

       Announcement of The Faculty of Education at Chiang Mai University about list of Applicants Eligible for Position: Foreign Demonstration School Teachers no. S4200138 and S4200139. These positions are English teachers teaching kindergarten and primary students at Chiang Mai University Demonstration School (Kindergarten and Primary Levels), Faculty of Education, Chiang Mai University. (more details are in the attached file)


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) (Announcement from the Faculty of Education, Chiang Mai University. List of Applicants Eligible for Position: Foreign Demonstration School Teachers) (download)