ติดต่อเรา

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-4210

0-5322-1283

pisuth.u@cmu.ac.th