ติดต่อเรา

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Workpart
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
0-5394-4210
0-5322-1283
pisuth.u@cmu.ac.th