ติดต่อเรา

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Workpart
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4210
โทรสาร : 0-5322-1283
อีเมล : pisuth.u@cmu.ac.th