พระราชบัญญัติ


เอกสารดาวน์โหลด
1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 (download)