รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP200023 EP200024 และ EP200025

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 20 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP200023 EP200024 และ EP200025

                       ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน ๓ อัตรา (ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์แบบมีสัญญาจ้าง ๕ ปี) ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งเลขที่ EP200023 EP200024 และ EP200025 อัตราค่าจ้าง 20,250.-บาท สังกัดสำนักงานคณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)  


เอกสารดาวน์โหลด
1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (download)
2. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP200023 EP200024 และ EP200025 (download)