รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ตุลาคม 2562
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 297 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์

       ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ จะได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,340 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครูและศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์

       ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.edu.cmu.ac.th หรือโทร. 053-944210 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 

 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (download)
2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) (download)