ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 กันยายน 2562
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 329 คน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ อัตราค่าจ้าง 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)


เอกสารดาวน์โหลด
1. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)