ประกาศรับสมัครเพื่อบุคคลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (Announcement from the Faculty of Education, Chiang Mai University)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 เมษายน 2567
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 156 คน
ประกาศรับสมัครเพื่อบุคคลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (Announcement from the Faculty of Education, Chiang Mai University)

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 

         The Faculty of Education at Chiang Mai University is currently accepting applications for consideration for Foreign Demonstration School Teachers. This position is English teacher teaching kindergarten and primary students at Chiang Mai University Demonstration School (Kindergarten and Primary Levels), Faculty of Education, Chiang Mai University. (more details are in the attached file)  


เอกสารดาวน์โหลด
1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (Application for Employment) (download)
2. ประกาศรับสมัครฯ (Announcement from the Faculty of Education, Chiang Mai University) (download)