ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4200138 และ S4200139 (Announcement from the Faculty of Education, Chiang Mai University. Selection Results for Position: Foreign Demonstration School Teachers no. S4200138 and S4200139)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 เมษายน 2565
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 22 คน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4200138 และ S4200139 (Announcement from the Faculty of Education, Chiang Mai University. Selection Results for Position: Foreign Demonstration School Teachers no. S4200138 and S4200139)

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ตำแหน่งเลขที่ S4200138 และ S4200139 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)   

      The Faculty of Education, Chiang Mai University wishes to announce that the successful applicants of the Foreign Teachers position S4200138 and S4200139, attached to Chiang Mai University Demonstration School (Kindergarten and Primary Levels), Faculty of Education, Chiang Mai University. Please see the attached.


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (Announcement from the Faculty of Education, Chiang Mai University. Selection Results for Position: Foreign Demonstration School Teachers no. S4200138 and S4200139) (download)