ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP200021 และ EP200022

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 32 คน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP200021 และ EP200022

               คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP200021 และ EP200022 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ แบบมีสัญญาจ้าง 5 ปี) อัตราเงินเดือน 41,000 บาท จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ   
 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP200021 และ EP200022 (download)