ประชาสัมพันธ์การสรรหาหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 78 คน
ประชาสัมพันธ์การสรรหาหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)   


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประชาสัมพันธ์การสรรหาหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)