ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 ตุลาคม 2564
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 12 คน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

               คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 17,060.-บาท เพื่อปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนพันธกิจตัวชี้วัด OKRs ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)   


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (download)