ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ตุลาคม 2564
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 15 คน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

             คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ แบบมีสัญญาจ้าง 5 ปี) ตำแหน่งเลขที่ EP200023 EP200024 และ EP200025 อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท สังกัดสำนักงานคณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (download)