ประกาศผลผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4200074

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 23 คน
ประกาศผลผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4200074

         ประกาศผลผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4200074 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณะ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศผลผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4200074 (download)