รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S4200073

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 23 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S4200073

                ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S4200073 อัตราเงินเดือน 24,000 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ นั้น

                 คณะศึกษาศาสตร์ขอประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งดังกล่าว ผลปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศฯ  (รายละเอียดตามที่แนบ)

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S4200073 (download)