ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาารย์ ตำแหน่งเลขที่ E200071 สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 465 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาารย์ ตำแหน่งเลขที่ E200071 สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา

  คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E200071 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาารย์ ตำแหน่งเลขที่ E200071 สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา (download)