ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 318 คน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป

        คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครูและศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (download)