ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยบริหารงานภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 กันยายน 2562
โดย : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม : 297 คน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยบริหารงานภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

    คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยบริหารงานภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ (download)